» ONLINE.USBOSTON.ORG - Web Sitesi Kullanım Koşulları

    online.usboston.org web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı ve online.usboston.org Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”).
    Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar online.usboston.org Web Sitesi’nde bu sayfada yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. online.usboston.org Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları - Yayım tarihi: 07.Ekim.2014/Salı

Madde-1: Kimler Kullanabilir?
    online.usboston.org sitesi kendi bünyesinde yabancı dil eğitimi alan öğrenciler için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. online.usboston.org Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde-2: Kullanıcı Adları ve Şifreler
    Lütfen dikkat: Şifreler üçüncü kişilere veya kendi bünyesinde yabancı dil eğitimi alan öğrenciler haricindeki diğer kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde-3: Telif Hakkı ve online.usboston.org Web Sitesi Materyalleri’nin Kullanımı
    online.usboston.org Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “USBOSTON / BOSTON DİL KURSLARI” ismi ve USBOSTON / BOSTON DİL KURSLARI logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI'na aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler, videolar, ders içerikleri, online test ve quizler ile online.usboston.org Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir.
    Web Sitesi Materyalleri sadece USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI’nın önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI, kendi bünyesinde yabancı dil eğitimi alan öğrenciler yabancı dil eğitimini geliştirmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığı ile iletişime geçiniz.

Madde-4: Kullanıcı Kullanım Hakkının Sona Ermesi ve/veya Fesih
    online.usboston.org Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI kendi bünyesinde yabancı dil eğitimi alan öğrenciler olarak kullanma hakkı, öğrencinin eğitimini bitirmesi veya ayrılması ile USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI’nın herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, öğrenciler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler.

Madde-5: Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi
    Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI ne de iştirakleri, online.usboston.org Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar.

Madde-6: Bilgi ve Materyal Doğruluğu, Donanım, Virüsler ve Erişebilirlik
    USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI, online.usboston.org Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve online.usboston.org Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve online.usboston.org Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir.

Madde-7.a: Kullanım Koşulları İhlali
    online.usboston.org Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya online.usboston.org Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI’nı ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Madde-7.b: online.usboston.org Web Sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle online.usboston.org Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi
    Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle online.usboston.org Web Sitesi veya online.usboston.org Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, online.usboston.org Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

Madde-8: Web Sitesi İçerik Değiştirme, Engelleme ve Durdurma
    USBOSTON/BOSTON DİL KURSLARI, online.usboston.org Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Madde-9: Hüküm ve/veya hükümlerin geçerliği
    Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Madde-10: Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi
    online.usboston.org Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, online.usboston.org Web Sitesi’nden veya online.usboston.org Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.


Amerika'daki iş ortaklarımız:

   BOSTON Language Courses © 2015